Tìm người thân

MS11793: Võ Thị Tuyến tìm em Võ Thị Xin

Họ và tên: Võ Thị Xin

Năm sinh: 1943

Tên mẹ: Liễu

Năm thất lạc: 1982

 

Bà Võ Thị Tuyến đăng ký tìm em Võ Thị Xin, sinh khoảng năm 1943. Mẹ thường gọi là cụ Liễu. Năm 1945, vì hoàn cảnh phải cho đi làm con nuôi gần chợ Đông Hà, Quảng Trị.

Năm 1945, đói kém, cụ Liễu đưa các con đi xin ăn gần chợ Đông Hà, Quảng Trị. Cuộc sống khó khăn nên cụ Liễu đã cho con gái út tên Xin làm con nuôi một gia đình không con sống gần chợ. Khi đó, bà Xin khoảng 18 tháng.

Một năm sau, cụ Liễu quay lại thăm con thì được biết bà Xin đã theo gia đình nuôi chuyển vào Nam sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]