Tìm người thân

MS7832: Võ Thị Tiền tìm con trai Nguyễn Văn Hữu

Họ và tên: Nguyễn Văn Hữu ( còn gọi là Lương Văn Hữu)

Năm sinh: 1952

Quê quán: Cà Mau

Tên mẹ: Võ Thị Tiền

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Văn Bé, ba em gái là Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Hồng Lan, Nguyễn Thị Hồng Xuân.

Năm thất lạc: 1970

Bà Võ thị Tiền chụp khi ở Cà Mau

Bà Võ thị Tiền chụp khi ở Cà Mau

Gia đình rất mong tin ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1952, mất tin tức từ năm 1970.

Mẹ ông Hữu là cụ Võ Thị Tiền, trước đây tham gia kháng chiến lấy tên là Trần Thị Lụa, bí danh là Bảy Lé. Ông có chị tên Xuyến, anh tên Bé, 3 em gái tên là Nga, Lan và Xuân, gia đình sinh sống tại Cà Mau.

Năm 1968, ông Hữu tham gia kháng chiến chống Pháp, lấy bí danh là Lương Văn Hữu. Năm 1970, gia đình nhận thư của ông Hữu, được biết ông đã có vợ con. Sau lần đó, gia đình không còn tin tức gì của ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *