Tìm người thân

MS15564: Võ Thị Thanh Nga tìm gia đình

Họ và tên: Võ Thị Thanh Nga

Năm thất lạc: 1969

Chị Võ Thị Thanh Nga lúc nhỏ, cùng mẹ nuôi

Chị Võ Thị Thanh Nga, sinh năm 1969, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là  bà Võ Thị Tính kể lại, tháng 12/1969, em trai bà Tính là ông Hoàng nhặt một bé gái mới sinh tại bến phà Châu Giang, An Giang. Nay chị Võ Thị Thanh Nga mong tìm được gia đình của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]