Tìm người thân

MS467: Võ Thị Thanh Hương tìm cậu Nguyễn Văn Đức

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức

Năm sinh: 1964

Tên cha: Nguyễn Trọng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Sên

Năm thất lạc: 1989

Cậu Nguyễn Văn Đức chụp năm 1990
(là người mặc áo trắng thứ 2 từ trái sang)

Võ Thị Thanh Hương tìm cậu Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1964 tại Đà Nẵng.

Cha là Nguyễn Trọng, mẹ là Nguyễn Thị Sên. Trước đây gia đình sống ở Đà Nẵng. Sau giải phóng, gia đình đi làm kinh tế mới ở Đăk Lắk.

Cuộc sống khó khăn, năm 1989 anh Đức bỏ nhà đi, vài năm sau anh gửi thư về cho biết việc làm ăn gặp khó khăn nên không dám quay về gặp gia đình rồi không có tin tức gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *