Tìm người thân

MS7573: Võ Thị Suýt tìm vợ con của bố Võ Huyn Thơn

Họ và tên: Con của ông Võ Huyn Thơn

Năm thất lạc: 1940

Bà Võ Thị Suýt

Bà Võ Thị Suýt

Bà Võ Thị Suýt sinh năm 1939 rất mong biết tin cụ Võ Huyn Thơn cùng con cháu của cụ trong miền Nam.

Cụ Thơn quê gốc ở Hà Tĩnh. Khi con gái là Võ Thị Suýt được 1 tuổi thì ông cùng 4 người làng vào Sài Gòn làm ăn. Năm 1947-1948, một người trở về hay cho biết ông đã lấy vợ và sinh được 2 người con. Khi đó bà Suýt còn quá nhỏ nên không nhớ chính xác nơi mà cha mình đang sinh sống.

Kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì của cụ Hơn. Nay bà Suýt đã lớn tuổi bà rất mong biết được tin cha và con cháu của cha để gia đình được đoàn tụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *