Tìm người thân

MS10598: Võ Thị Sức tìm con Huỳnh Thị Ngọc Lệ

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Lệ

Năm sinh: 1964

Năm thất lạc: 2000

Chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ

Chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ

Bà Võ Thị Sức đăng ký tìm con là Huỳnh Thị Ngọc Lệ, sinh năm 1964, quê Nghĩa Bình.
Ngày 13/9/2000, chị Lệ nói với mẹ đi làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Lưu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]