Tìm người thân

MS10525: Võ Thị São tìm chồng tên Dương Y

Họ và tên: Dương Y

Năm thất lạc: 1965

Ông Dương Y

Ông Dương Y

Gia đình rất mong biết tin ông Dương Y, sinh năm 1920, tại Quảng Trị. Mất tích năm 1965 khi đi từ Quảng Trị vào Tây Ninh.

Không rõ năm nào, ông Y đi lính chế độ cũ đóng quân tại Mộc Bài, Quảng Tín. Tháng 7/1965, ông Y về phép thăm vợ con. Ở chơi vài hôm, ông quay lại đơn vị rồi bặt tin từ ngày đó. Sau này có thông tin ông Y đang sống tại Campuchia, tuy nhiên không có thông tin cụ thể nên gia đình không biết tìm kiếm bằng cách nào

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *