Tìm người thân

MS14598 : Võ Thị Sao tìm chị Võ Thị Mỹ

Họ và tên: Võ Thị Mỹ

Tên cha: Võ Văn Chợ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Cơ

Tên anh-chị-em: Nhân, Mỹ, Ngô, Sao, Nghĩa và Húa

Năm thất lạc: 1970

Bà Võ Thị Sao

Trong ảnh là bà Võ Thị Sao đăng ký tìm chị Võ Thị Mỹ, sinh năm 1957. Thân sinh là hai cụ Võ Văn Chợ và Nguyễn Thị Cơ. Các em là Nhân, Mỹ, Ngô, Sao, Nghĩa và Húa.

Cụ Võ Văn Chợ lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Cơ và sinh được 6 người con sinh sống tại Campuchia. Năm 1970, cụ Chợ qua đời. Cuộc sống khó khăn nên cụ Cơ cho bà Mỹ đi làm giúp việc ở Nam Vang, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *