Tìm người thân

MS13615: Võ Thị Rớt tìm mẹ Lê Thị Si hoặc Xi

Họ và tên: Lê Thị Si hoặc Xi

Năm sinh: 1949

Năm thất lạc: 1980-1981

Chị Võ Thị Rớt đăng ký tìm mẹ Lê Thị Si hoặc Xi, sinh năm 1949, quê Phan Thiết. Bà Si kết hôn với ông Võ Văn Phấn rồi sinh được 5 người con là Hồng, thường gọi là Liên, Lượm, Rớt hay Bé Chúc, Nhiều thường gọi Cu Lùn và Nga. Khoảng năm 1980-1981, không biết vì sao, bà Si dẫn ba người con là Liên, Nhiều và Nga bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *