Tìm người thân

MS16257: Võ Thị Phước tìm em Võ Văn Duyên

Họ và tên: Võ Văn Duyên

Tên cha: Võ Văn Mịch

Tên mẹ: Nguyễn Thị Minh

Năm thất lạc: 1973

Ông Võ Văn Mịch lúc trẻ, bố anh Võ Văn Duyên

Chị Võ Thị Phước đăng ký tìm em Võ Văn Duyên, sinh khoảng năm 1969. Quê Quảng Nam. Bố mẹ là ông bà Võ Văn Mịch và Nguyễn Thị Minh.

Năm 1973, bố mẹ qua đời nên anh Võ Văn Duyên được dượng là ông Dũ Tạo, tức Đoan, mang gởi vào cô nhi viện thuộc Hội thánh truyền giáo Cao Đài tại Đà Nẵng nhờ nuôi giúp. Vài ngày sau, ông Đoan dẫn chị Võ Thị Phước vào cô nhi viện thăm em. Sau khi về đến nhà, các sơ trong cô nhi viện báo tin cho gia đình biết khi chị Phước ra về, anh Duyên chạy theo, rồi thất lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *