Tìm người thân

MS10738: Võ Thị Phụng tìm con Võ Thị Sương

Họ và tên: Võ Thị Sương

Năm thất lạc: 1971

Bà Võ Thị Phụng

Bà Võ Thị Phụng

Trong ảnh là bà Võ Thị Phụng, đăng ký tìm con Võ Thị Sương, sinh năm 1971, là con lai. Vì hoàn cảnh mà bà phải gửi vào cô nhi viện tại Sơn Trà, Đà Nẵng khi chưa đặt tên.

Năm 1971, bà Phụng rời quê Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc cho sở Mỹ. Trong thời gian này, bà chung sống với một người lính Mỹ rồi sinh được một bé gái đặt tên là Võ Thị Sương. Do hoàn cảnh khó khăn, bà mang con gái được 7 tháng tuổi gửi vào cô nhi viện công giáo tại Sơn Trà, Đà Nẵng cho các sơ nuôi giúp.

Ngày hôm sau, bà quay lại tìm con nhưng không gặp. Một số người cho biết trẻ em trong cô nhi viện đã được chuyển về Huế rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *