Tìm người thân

MS10738: Võ Thị Phụng tìm con Võ Thị Sương

Họ và tên: Võ Thị Sương

Tên mẹ: Võ Thị Phụng

Năm thất lạc: 1972

Bà Võ Thị Phụng

Bà Võ Thị Phụng đăng ký tìm con Võ Thị Sương, sinh năm 1971. Quê Quảng Nam

Năm 1971, bà Võ Thị Phụng ra làm việc cho sở Mỹ tại Đà Nẵng. Tại đây bà Phụng quen với một lính Mỹ tên Jim. Cuối năm 1971, bà Phụng sinh con gái lai Mỹ, đặt tên là Võ Thị Sương. Năm 1972, khi chị Sương được 7 tháng tuổi, cuộc sống khó khăn, bà Phụng mang con gái gởi vào cô nhi viện Công giáo tại Sơn Trà, Đà Nẵng nhờ các Sour nuôi giúp. Ngày hôm sau, bà Phụng quay lại thăm con thì được biết trẻ em trong cô nhi viện được chuyển ra Huế, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *