Tìm người thân

MS25530: Võ Thị Như Hạnh tìm anh Võ Đức Tiến và chị Võ Thị Hồng Loan

Họ và tên: Võ Đức Tiến và Võ Thị Hồng Loan

Năm sinh: Khoảng 1964 -1974

Quê quán: Hải Phòng

Tên cha: Võ Đức Ca

Tên mẹ: Đếm

Tên anh-chị-em: Kim Cương, Dung, Tuấn và Hạnh.

Năm thất lạc: 1976

Ông Võ Đức Ca lúc trẻ

Chị Võ Thị Như Hạnh đăng ký tìm anh Võ Đức Tiến và chị Võ Thị Hồng Loan. Quê Hải Phòng.

Trước năm 1975, ông Võ Đức Ca có người vợ đầu tên Đếm, sống tại Hải Phòng. Hai ông bà có với nhau 2 người con là Võ Đức Tiến và Võ Thị Hồng Loan.

Sau năm 1975, ông Ca đi tập kết về thì giữa ông và bà Đếm xảy ra mâu thuẫn nên ông Ca đã về quê Duy Xuyên, Quảng Nam sinh sống.

Tại đây, ông Ca lấy người vợ sau tên Vinh, có thêm 4 người con gồm: Cương, Dung, Tuấn và Hạnh. Hiện nay, ông Ca và bà Vinh đều đã mất, chị Hạnh muốn tìm lại anh Tiến và chị Loan để đoàn tụ gia đình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *