Tìm người thân

MS7591: Võ Thị Ngọc Ánh tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm gia đình bên nội

Năm thất lạc: 1962

Ông Nguyễn Viết Độ

Ông Nguyễn Viết Độ

Con cháu của ông Nguyễn Viết Độ trong miền Nam rất mong tìm người thân của ông Độ.

Ông Nguyễn Viết Độ sinh năm 1931, quê ở huyện Thanh Oai, Hà Đông. Năm 1954, ông di cư vào Đà Nẵng rồi kết hôn với bà Huỳnh Thị Liên, sinh được 6 người con. Năm 1962, ông cùng vợ con di cư vào Đăk Lăk sinh sống. Năm 1971, ông mất độ ngột mà không kịp cho vợ con biết thông tin gì về họ hàng bên nội. Gia đình chỉ biết cha ông tên là Nguyễn Viết Ngọ. Sau này, con cháu của cụ cũng quay về Thanh Oai tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *