Tìm người thân

MS689: Võ Thị Mỹ Hoa tìm mẹ

Họ và tên: Tìm mẹ

Năm thất lạc: 1976

MS689

Hình của Vũ Thị Mỹ Hoa

Trong ảnh là chị Võ Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1973, đăng ký tìm mẹ ruột của mình.

Theo thông tin mà sơ Vũ Thị Thọ – người đã nhận chị Hoa vào cô nhi viện cho biết. Năm 1973, chị được mẹ và cô gửi vào Cô nhi viện Đức Anh tại Huế với tên khai sinh là Vũ Thị Mỹ Hoa.

Năm 1976, chị được bà Võ Thị Thuận đưa về làm con nuôi và đặt lại tên là Võ Thị Mỹ Hoa. Từ khi biết mình là con nuôi, chị Hoa cũng đã quay lại cô nhi viện để hỏi thông tin về mẹ ruột của mình, nhưng do hồ sơ đã bị hỏng nên các Sơ cũng không biết được tên của bà.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *