Tìm người thân

MS16305: Võ Thị Mỹ Hạnh tìm cha Lê Kỳ Thanh

Họ và tên: Lê Kỳ Thanh

Năm sinh: 1938

Năm thất lạc: 1968

Chị Võ Thị Mỹ Hạnh đăng ký tìm cha Lê Kỳ Thanh, sinh khoảng năm 1938. Quê Đà Nẵng.

Mẹ chị Võ Thị Mỹ Hạnh là bà Trần Thị Mỹ Loan, quê Lâm Đồng. Năm 1968, bà Loan ra Đà Nẵng tìm người thân thì quen và chung sống với ông Lê Kỳ Thanh. Cuối năm 1968, bà Loan sinh con gái. Sau đó, ông Thanh và bà Loan có mâu thuẫn, bà Loan bồng con về Lâm Đồng. Năm 2007, chị Hạnh nghe tin ông Thanh lên Lâm Đồng tìm mẹ con chị, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *