Tìm người thân

MS15469 : Võ Thị Minh Tâm tìm mẹ

Họ và tên: Tìm mẹ không rõ tên

Năm thất lạc: 1970

Chị Võ Thị Minh Tâm đăng ký tìm mẹ.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Võ Thị Bưa kể lại, tháng 11/1970, bà Võ Thị Bưa bán sạp vải tại chợ Củ Chi thì có một người phụ nữ bồng một bé gái mới sinh và một giỏ quần áo cũ kèm 100 đồng, nhờ bà Bưa bế giúp để đi lấy đồ. Sau khi bỏ đi, người phụ nữ không quay lại, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]