Tìm người thân

MS15140: Võ Thị Minh Châu tìm gia đình

Họ và tên: Võ Thị Minh Châu

Năm thất lạc: 1958

Bà Võ Thị Minh Châu

Bà Võ Thị Minh Châu, sinh năm 1958, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là cụ Nguyễn Thị Hoạt kể lại, năm 1958, cụ Hoạt làm việc tại bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội. Khi đó, có một bé trai khoảng 6 tuổi, cõng em gái vài tháng tuổi vào bệnh viện xin cơm. Sau đó, cụ Hoạt gặp người mẹ, xin bé gái về làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *