Tìm người thân

MS19180: Võ Thị Mai tìm ông Thái Hữu Phước

Họ và tên: Thái Hữu Phước

Năm sinh: 1947

Năm thất lạc: 1968

Ảnh Võ Thị Mai

Ảnh Võ Thị Mai

Trong ảnh là bà Võ Thị Mai rất mong biết tin ông Thái Hữu Phước, sinh khoảng năm 1947, tại Sài Gòn. mất liên lạc cuối năm 1968.

Ông Phước đi lính cVNCH đóng quân tại Huế. Tại đây, ông Phước chung sống với bà Mai. Năm 1968, ông Phước chuyển công tác vào Nam khi bà Mai đang mang thai. Cuối 1968, bà Mai có nhận được thư của ông Phước cho biết ông cùng phái đoàn ra Đà Nẵng nhưng không thể ra Huế thăm mẹ con bà Mai rồi bặt tin từ ngày đó.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]