Tìm người thân

MS15570: Võ Thị Lê Hằng tìm cha Lê Sẻ

Họ và tên: Lê Sẻ

Tên cha: Hương

Năm thất lạc: 1970

Chị Võ Thị Lê Hằng

Chị Võ Thị Lê Hằng đăng ký tìm cha Lê Sẻ, sinh khoảng năm 1938, quê Quảng Nam – Đà Nẵng. Bố là cụ Hương.

Trước năm 1967, ông Lê Sẻ là lính VNCH, đóng quân tại Trà Vinh. Tại đây, ông Sẻ chung sống với bà Bùi Thị Mè, quê Trà Vinh. Năm 1968, bà Mè sinh con gái, đặt tên là Võ Thị Lệ Hằng. Năm 1970, ông Sẻ theo đơn vị chuyển đi nơi khác. Khoảng năm 2013 -2014, gia đình nhận được tin ông Sẻ về Trà Vinh tìm, nhưng gia đình chị Hằng đã chuyển đi nơi khác sinh sống, nên bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]