Tìm người thân

MS22564: Võ Thị Kiều Oanh tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng năm 1973-1974

Chị Võ Thị Kiều Oanh

Chị Võ Thị Kiều Oanh, sinh khoảng năm 1973-1974, đăng ký tìm gia đình.

Khoảng năm 1973-1974, theo lời kể của ông Võ Tùy, là lính VNCH. Khi đó, ông Tùy đi ngang qua nhà thờ Diệp Kính, tỉnh Pleiku, thì gặp người phụ nữ bồng bé gái sơ sinh đi cho. Sau đó, ông Tùy đã dẫn người phụ nữ đến gặp bà Trần Thị Lài, bà Lài nhận bé gái làm con nuôi và có cho người phụ nữ một ít tiền.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *