Tìm người thân

MS1991: Võ Thị Hồng tìm anh Võ Hưng

Họ và tên: Võ Hưng

Năm sinh: 1957

Tên cha: Võ Hiến

Tên mẹ: Bùi Thị Mai

Năm thất lạc: 1968

Chị Võ Thị Hồng mong muốn tìm anh họ tên Võ Hưng, sinh khoảng năm 1957, tại Quảng Ngãi. Cha mẹ là ông Võ Hến và bà Bùi Thị Mai.

Tháng 11/1968, trong một trận càn của địch, bà nội đưa hai cháu là Hưng và Bông xuống hầm trú ẩn. Sau đó, ba mẹ và bà ngoại thứ cũng xuống cùng. Khi ở trong hầm, anh Hưng khóc rất to mà không dỗ được nên vợ chồng ông Hến và bà ngoại thứ đã dẫn anh Hưng và chị Bông rời khỏi hầm. Đi được một đoạn, thì đạp phải mìn chiếu sáng. Chị Bông sợ quá nên quay lại hầm trú ẩn với bà nội.

Một lúc sau, thấy tình hình yên ổn, bà nội rời khỏi hầm trú ẩn thì thấy vợ chồng ông Hến và bà ngoại thứ đã bị bắn chết. Còn anh Hưng thì không thấy đâu cả.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]