Tìm người thân

MS5737: Võ Thị Hòa tìm mẹ Trần Thị Mai

Họ và tên: Trần Thị Mai

Năm sinh: 1951

Quê quán: Thị xã Hà Tiên

Năm thất lạc: 1947

Chị Võ Thị Hòa đăng ký tìm mẹ là bà Trần Thị Mai, hay còn gọi là Trần Thị Giỏi, sinh năm 1951.

Bà Giỏi quê ở Hà Tiên, kết hôn với ông Võ Duy Từ rồi theo chồng về tỉnh Nghĩa Bình, sinh sống. Vợ chồng bà Giỏi sinh được 5 người con là Thuận, Phương, Hòa, Mạnh và Thủng. Năm 1974, cuộc sống khó khăn, bà Giỏi bồng theo người con gái út mới sinh không bao lâu đặt tên là Thủng bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]