Tìm người thân

MS3273: Võ Thị Cho tìm con Âu Thị Vân

Họ và tên: Âu Thị Vân

Năm sinh: 1969

Tên cha: Âu Văn Bé

Tên mẹ: Võ Thị Cho

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Náo, Nguyễn Thị Lương

Năm thất lạc: 1975

Bà Võ Thị Cho đăng ký tìm con gái tên là Âu Thị Vân, sinh năm 1969. Cha là ông Âu Văn Bé, hay còn gọi là Bé Râu.

Năm 1975, bà Cho dẫn con gái đến nhà em gái của mình. Sau đó, bà dẫn con qua nhà một người bạn rồi gửi con tại đây để đi chợ Cai Lậy, Tiền Giang. Sau khi đi chợ, bà Cho quay lại đón con thì người bạn cho biết chị Vân chơi phía trước nhà, khi bà quay ra thì không còn thấy chị Vân đâu nữa.

Gia đình đã đi tìm kiếm xung quanh nhưng không có thông tin. Khi thất lạc, chị Vân mới 6 tuổi, có đeo một cái móng cọp trên cổ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *