Tìm người thân

MS14479: Võ Thị Ánh Minh tìm chồng Phạm Duy Tòng

Họ và tên: Phạm Duy Tòng

Năm thất lạc: 1975

Bà Võ Thị Ánh Minh mong tin chồng là ông Phạm Duy Tòng, sinh năm 1941, quê Hải Dương.

Năm 1954 , ông Phạm Duy Tòng đi lính VNCH đóng quân tại quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian này, ông Tòng lập gia đình với bà Ánh Minh. Năm 1975, bà Minh sinh con trai và đặt tên là Phạm Tường Nhân. Sau đó, ông Tòng vào Nam, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *