Tìm người thân

MS25630: Võ Thanh Sơn tìm gia đình

Họ và tên: Gia đình

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 1968

Anh Võ Thanh Sơn

Anh Võ Thanh Sơn tìm gia đình, thất lạc năm 1968 tại thị xã Quảng Ngãi.

Anh Sơn được gia đình nuôi kể lại: Thời điểm loạn lạc năm 1968, tại thị xã Quảng Ngãi, có một bé trai khoảng 3 -4 tuổi bị thất lạc gia đình. Bé trai không nhớ tên mình, tên bố mẹ và quê quán ở đâu.

Sau đó, bé trai được một gia đình nhận nuôi, đặt tên là Võ Thanh Sơn. Anh Sơn có nốt ruồi lớn trên tay trái từ nhỏ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *