Tìm người thân

MS14644 : Võ Thanh Nhơn tìm mẹ

Họ và tên: Gái hoặc Mai Loan

Năm thất lạc: 1975

Anh Võ Thanh Nhơn

Anh Võ Thanh Nhơn, sinh năm 1969 đăng ký tìm mẹ ruột tên Gái hoặc Mai Loan.

Anh Võ Thành Nhơn nhớ mẹ mình tên là bà Gái hoặc Mai Loan, là người miền Nam lên Gia Lai để làm ăn, buôn bán. Tại đây, bà lập gia đình với ông Thành, quê Quy Nhơn. Năm 1969, bà Gái sinh con trai và đặt tên là Võ Thành Nhơn. Sau khi sinh con, bà Gái gửi anh Nhơn cho vú nuôi là cụ Dương Thị Dưng chăm sóc để đi làm. Năm 1975, bà Gái đến đón anh Nhơn đi nhưng các con của cụ Dưng không cho, từ đó anh Nhơn bặt tin mẹ ruột đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]