Tìm người thân

MS16511: Võ Thành Minh tìm các con của cậu Đoàn Tấn Phong

Họ và tên: Đoàn Hồng Vân, Đoàn Công Chánh, Dũng và Thành

Tên cha: Đoàn Tấn Phong

Tên mẹ: Mười Có

Năm thất lạc: 1976

Ông Võ Thành Minh

Ông Võ Thành Minh đăng ký tìm em họ Đoàn Hồng Vân, Đoàn Công Chánh, Dũng và Thành. Thân sinh là hai cụ Đoàn Tấn Phong và Mười Có.

Năm 1954, cụ Đoàn Tấn Phong, quê Kiên Giang, là thương binh, cùng vợ là cụ Mười Có đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, cụ Phong quay vào Kiên Giang với vợ mới là cụ Nguyễn Thị Mai. Lúc đó, cụ Phong cho biết, sau khi ra Bắc, cụ Mười Có sinh được bốn người con là Đoàn Hồng Vân, Đoàn Công Chánh, Dũng và Thành. Sau đó hai cụ chia tay. Cụ Phong lập gia đình mới. Năm 1976, cụ Phong mất đột ngột nên gia đình không có thông tin để đi tìm.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *