Tìm người thân

MS9678: Võ Tấn Lực tìm em Võ Thị Đào

Họ và tên: Võ Thị Đào

Tên cha: Võ Văn An

Tên mẹ: Phạm Thị Hoa

Tên anh-chị-em: Võ Tấn Lực, Võ Tấn Lượng

Năm thất lạc: Khoảng 1973

Ông Võ Tấn Lực rất mong biết tin em là Võ Thị Đào, sinh khoảng năm 1964. Khi được cho làm con nuôi thì đổi tên là Hà.

Hai cụ Võ Văn An và Phạm Thị Hoa sinh được 3 người con là Lực, Lượng và Đào. Không rõ năm nào, cụ An bị Mỹ bắn chết. Năm 1972, cụ Hoa tự vẫn. Khi đó, bà Đào sống cùng anh trai tên Lực, còn ông Lượng thì bị Mỹ bắt đi đâu không rõ.

Năm 1973, gia đình cụ Luật ở Tam Kỳ nhận bà Đào làm con nuôi và đổi tên thành Hà. Cuối năm đó, cụ Luật mang con nuôi cho lại vợ chồng ông Hùng, bà Tám Hữu. Năm 1975, bà Đào theo gia đình nuôi về Đại Lộc. Một thời gian sau, ông Lực đi tìm em thì được biết bà Đào đã bỏ đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *