Tìm người thân

MS13104: Võ Tấn Hội tìm em Võ Thị Phúc

Họ và tên: Võ Thị Phúc

Năm sinh: 1978

Năm thất lạc: 1995

Ảnh chị Phúc (trái) và bạn

Anh Võ Tấn Hội đăng ký tìm em Võ Thị Phúc, sinh năm 1978. Quê Quảng Nam. Bỏ nhà đi năm 1995 rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]