Tìm người thân

MS10055: Võ Quế Loan tìm con Võ Hữu Cầu

Họ và tên: Võ Hữu Cầu

Năm thất lạc: 03/11/1969

Ông Võ Quế Loan đăng ký tìm con Võ Hữu Cầu, sinh khoảng năm 1964, tại Quảng Ngãi.

Anh Cầu mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi. Anh có thể nhớ nội là cụ Thuấn, chú Mười Trí, hai anh họ con bác là Ba Đào và Ba Hiếu. Ngày 3/11/1969, Mỹ càn vào làng, anh Cầu khóc trong hầm trú bị lính Mỹ phát hiện, bắt lên máy bay rồi chở đi và bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *