Tìm người thân

MS14714: Võ Ngọc Lân tìm cha Võ Ngọc Thuấn

Họ và tên: Võ Ngọc  Thuấn

Tên cha: Võ Văn Thùy

Tên mẹ: Dương Thị Thuận

Tên anh-chị-em: Võ Thái Hòa

Năm thất lạc: 1975

Anh Võ Ngọc Lân đăng ký tìm cha Võ Ngọc  Thuấn, sinh năm 1941. Quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Võ Văn Thùy và Dương Thị Thuận. Vợ là Nguyễn Thị Phúc và các con Anh, Hoa, Ái, Hạnh và Lân. Anh trai là Võ Thái Hòa.

Trước năm 1975, ông Võ Ngọc Thuấn là lính VNCH, đóng quân tại Sa Quỳnh, Quảng Ngãi. Năm 1975, ông đi học tập cải tạo tại nông trường La Voôn và bặt tin từ năm 1981 đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]