Tìm người thân

MS11546: Võ Ngọc Huệ tìm anh tên Hiếu

Họ và tên: Hiếu

Năm sinh: 1960-1965

Quê quán: Bình Định

Tên cha: Võ Đức

Năm thất lạc: khoảng 1970 - 1975

Ảnh ông Võ Đức

Gia đình rất mong biết tin anh Hiếu, sinh khoảng năm 1960 – 1965, tại Quy Nhơn. Cha tên là Võ Đức. Bỏ đi từ Gia Lai khoảng năm 1970 – 1975.

Theo thông tin mà anh Huệ nghe cha kể lại. Ông Đức đi lính chế độ cũ, có vợ rồi sinh được 2 người con là Hạnh và Hiếu. Gia đình sinh sống tại Quy Nhơn. Không rõ năm nào vợ và con gái mất, ông Đức đưa con trai là Hiếu lên Gia Lai sinh sống.

Trong thời gian này ông Đức đi bước nữa với một phụ nữ gióa chồng có 3 người con riêng là Thi, Trung và Hoa. Năm 1970 – 1975, không biết nguyên nhân vì sao anh Hiếu bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Anh Huệ sinh sau khi anh Hiếu đã bỏ đi nên không biết mặt anh mà chỉ nghe cha kể lại.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *