Tìm người thân

MS19227: Võ Mãng tìm các anh Võ Được, Võ Sau, Võ Trí

Họ và tên: Các anh Võ Được, Võ Sau, Võ Trí

Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiên

Tên anh-chị-em: Em họ Võ Mãng

Năm thất lạc: 1940

Ông Võ Mãng đăng ký tìm 3 người anh họ là Võ Được, Võ Sau và Võ Trí sinh khoảng năm 1930-1935. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Nhiên. Quê Thăng Bình, Quảng Nam.

Ông Mãng được nghe kể lại. Bác ông là cụ Nguyễn Thị Nhiên, sinh được 3 con trai gồm Võ Được, Võ Sau và Võ Trí. Năm 1940, sau khi chồng mất, cụ dẫn các con đi về hướng Tây Nam của làng Ngọc Phổ. Thời gian sau, cụ trở về làng và cho biết là đã cho các con đi làm con nuôi rồi mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *