Tìm người thân

MS4376: Võ Huy Cường tìm ba Trần Bảo Long

Họ và tên: Trần Bảo Long

Năm thất lạc: 1975

Võ Huy Cường

Anh Võ Huy Cường

Ông Trần Bảo Long cao khoảng 1.7m, trước giải phóng đi lính cho chế độ cũ và có quan hệ với bà Phạm Thị Lan sinh được người con trai đặt tên là Võ Huy Cường. Sau giải phóng ông Long phải đi cải tạo, khi về biết bà Lan đã có chồng, nên ông bỏ vào Sài Gòn sinh sống. Sau này có người quen gặp ông buôn bán dép ở chợ Bến Thành, rồi từ đó không biết tin tức gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *