Tìm người thân

MS692: Võ Hồng Phúc tìm em Võ Thị Lạc

Họ và tên: Võ Thị Lạc (sau đổi Võ Thị Lan Anh)

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 1997

Anh Võ Hồng Phúc đăng ký tìm em gái Võ Thị Lạc, sau đổi tên là Võ Thị Lan Anh, sinh năm 1974, tại Nghệ An.

4.bmp

Hình của Võ Thị Lạc chụp cùng chồng con tại Trung Quốc gửi về

Tháng 5/1997, chị Lạc xin phép gia đình đi làm ăn. Tháng 10/2002, gia đình nhận được thư của chị Lạc từ Trung Quốc gửi về. Trong thư chị cho biết mình đã lấy chồng tên là Thành Lâm Ba, có 1 người con trai tên là Xứng Chặc Quân. Khi đó, chị cũng gửi kèm một bức ảnh gia đình mình và một bì thư đã được viết sẵn địa chỉ của chị bằng tiếng Hoa, chị nhờ gia đình gừi CMND sang cho mình để làm thủ tục về Việt Nam thăm gia đình. Năm 2003, gia đình lại nhận được thư cho biết chưa nhận được CMND rồi bặt tin tức đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *