Tìm người thân

MS3139: Võ Hồng Hoa tìm 2 con Nguyễn Thị Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Tuấn

Năm sinh: 1959/1960

Tên cha: Nguyễn Văn Kính

Tên mẹ: Võ Hồng Hoa

Năm thất lạc: 1967

Võ Hồng Hoa

Võ Hồng Hoa

Bà Võ Hồng Hoa, năm nay 76 tuổi, mong tìm lại 2 con là Nguyễn Thị Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Tuấn, thất lạc từ năm 1967.

Trước đây, bà Hoa lấy ông Nguyễn Văn Kính và có với nhau 2 người con là Đào, sinh năm 1959 và Tuấn, kém 1 tuổi. Ông Kính quê ở Sài Gòn, mẹ là cụ Thảo sống gần cầu Kiệu. Khi đó, ông làm y tá phục vụ chế độ cũ, thường đưa vợ con theo cùng mỗi khi ông di chuyển theo đơn vị. Đến năm 1965, vợ chồng ông và 2 con sống tại Sài Gòn. Nhưng do không chịu được sự ngược đãi của chồng nên bà Hoa bỏ về nhà ba mẹ đẻ, giao 2 con cho ông Kính chăm sóc. Năm 1967, bà Hoa gặp chồng cũ và được biết ông trốn quân dịch, không lo nổi cho chị  Hồng và anh Tuấn nên đã cho làm con nuôi người Mỹ. Từ đó, bà Hoa không còn gặp lại chồng và cũng không biết 2 con của mình đang ở đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *