Tìm người thân

MS12565 : Võ Hoàng Sơn tìm mẹ Võ Thị Hạnh

Họ và tên: Võ Thị Hạnh

Năm thất lạc: 1975

Ảnh anh Sơn lúc nhỏ

Đây là ảnh lúc nhỏ của anh Võ Hoàng Sơn, sinh năm 1975, tại Biên Hòa đăng ký tìm mẹ Võ Thị Hạnh.

Năm 1975, anh được bố mẹ nuôi xin về từ cô nhi viện Bình Trước, Biên Hòa. Năm 1984, bố mẹ nuôi qua đời nên anh Sơn không có thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình để tìm kiếm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *