Tìm người thân

MS2695: Võ Được tìm cha Thị Em

Họ và tên: Nguyễn Triệu Phước

Anh Võ Được

Anh Võ Được

Anh Võ Được, sinh năm 1951 đăng ký tìm cha tên là Nguyễn Triệu Phước, thường gọi là Thị Em.

Ông Em làm quan dưới thời Pháp thuộc, nhà ở gần chợ Hàn, Đà Nẵng.năm 1950, ông Võ Như Y, thường gọi là ông Bộ Trà, bà Võ Thị Mùi được giới thiệu đến giúp việc cho gia đình ông Thị Em. Hai người nảy sinh tình cảm đến năm 1951 thì sinh ra anh Được.

Sau khi sinh con, bà Mùi bồng con về quê ngoại và không liên lạc với ông Em từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *