Tìm người thân

MS10217: Võ Đình Điển tìm chú Võ Đình Miếc

Họ và tên: Võ Đình Miếc

Năm thất lạc: 10/1981

Ông Võ Đình Miếc

Ông Võ Đình Miếc

Anh Võ Đình Điển đăng ký tìm chú Võ Đình Miếc, sinh năm 1956, tại Quảng Bình.

Ông Miếc sinh ra trong gia đình có 3 anh em là Đản, Miếc và Oai. Năm 1979, ông Miếc nhập ngũ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 359, đóng quân tại Gia Lai- Kon Tum.

Năm 1981, ông về phép thăm gia đình. Khoảng 3-4 ngày sau, ông trở lại Gia Lai và gửi thư về cho biết sẽ chuyển sang đơn vị khác rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]