Tìm người thân

MS8906: Võ Anh Dũng tìm bác Võ Thị Xuân

Họ và tên: Võ Thị Xuân

Tên cha: Võ Văn Khang

Năm thất lạc: Khoảng 1945

Ông Võ Lý

Ông Võ Lý

Con cháu của ông Võ Lý rất mong biết tin tức về chị ruột của ông là bà Võ Thị Xuân, sinh khoảng trước năm 1928, tại Huế, cùng con cháu của bà.

Cụ ông Võ Văn Khang sinh được 2 người con là Võ Thị Xuân và Võ Lý. Gia đình sinh sống tại An Cựu, Huế. Năm 1930, ông Lý đi làm giao liên cho du kích tại địa phương. Năm 1945, ông Lý đi bộ đội đóng quân nhiều nơi rồi mất liên lạc với chị gái ở quê.

Sau ngày giải phóng, gia đình cũng đã nhiều lần nhờ người tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]