Tìm người thân

MS5718: Vĩnh Thạnh Được tìm em trai Vĩnh Thạnh Trung

Họ và tên: Vĩnh Thạnh Trung

Năm sinh: Khoảng 1941

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: Khoảng 1952

Ông Vĩnh Thạnh Được hoặc Dược, sinh năm 1939, rất mong tìm em trai là Vĩnh Thạnh Trung, sinh khoảng năm 1941, cùng người thân ruột thịt của mình.

Ông Được nhớ nhà ông ở gần Chợ Lớn, Sài Gòn. Ở nhà có 3 chiếc xe tải để chở hàng gọi là đoàn xe Thụ Thành. Hằng ngày, ba mẹ ông Được ở nhà điều hành xe và hàng hóa.

Khi ông Được khoảng 10-12 tuổi, một ngày ông đi học, rồi nghe nói đi xe lửa vui lắm nên ông đi bộ ra ga rồi thất lạc gia đình từ ngày đó. Khi đó, em trai ông mới học mẩu giáo, còn ông học lớp 3

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *