Tìm người thân

MS16766: Viên Bích Vân tìm mẹ Viên Mỹ Quyên

Họ và tên: Viên Mỹ Quyên

Năm sinh: 1938

Năm thất lạc: 1958

Bà Viên Bích Vân

Bà Viên Bích Vân đăng ký tìm mẹ Viên Mỹ Quyên, sinh năm 1938.

Trước năm 1958, cụ viên Mỹ Quyên sống tại quận 5, T.p Hồ Chí Minh. Năm 1958, cụ Quyên sinh con gái tại Y Viện Đô Thành Sài Gòn. Sau khi sinh con ra được 3 ngày, cụ Quyên nhờ một người quen tên Lý Chân mang con gái cho gia đình cụ Đặng Văn Hào và Trần Muội nhận làm con nuôi, và đặt tên là Vân. Nay bà Vân mong tìm được gia đình của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *