Tìm người thân

MS12818: Vi Văn Xý tìm anh Lang Văn Niêm

Họ và tên: Lang Văn Niêm, tức Xiêng

Năm sinh: 1936

Quê quán: Nghệ An

Tên mẹ: Vi Thị Cân, tức Khịn

Năm thất lạc: 1959

Ông Vi Văn Xý mong tìm anh Lang Văn Niêm, tức Xiêng, sinh năm 1936. Thất lạc từ năm 1959 tại Lào.

Ông Niêm quê ở Nghệ An. Mẹ là cụ Vi Thị Cân, tức Khịn. Từ năm 1956 -1959, ông Niêm học tại trường Sư phạm miền núi Trung Ương tại Hà Nội. Năm 1959, ông Niêm từ Hà Nội sang Lào, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu đin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *