Tìm người thân

MS15519: Văn Thị Huyền Trang tìm cha Lê Văn Vui

Họ và tên: Lê Văn Vui

Năm thất lạc: 1981

Chị Văn Thị Huyền Trang đăng ký tìm cha Lê Văn Vui, sinh năm 1935.

Trước năm 1963, ông Lê Văn Vui đã có gia đình và làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 1963, ông Vui quen bà Văn Thị Hường. Năm 1964, bà Hường sinh con gái, đặt tên là Văn Thị Huyền Trang. Năm 1967, ông Vui sang Mỹ học nghiệp vụ. Sau năm 1975, ông Vui đi học tập 2 năm. Sau đó, ông Vui có đến thăm mẹ con bà Hường, rồi bặt tin từ năm 1981 đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]