Tìm người thân

MS13718: Út Tám tìm gia đình

Năm thất lạc: 1984

Ảnh anh Út Tám

Trong ảnh là anh Út Tám, sinh năm 1979, thất lạc lúc 5 tuổi tại Thủ Đức. Rất mong tìm gia đình và người thân ruột thịt của mình.

Anh nhớ mình là con út trong gia đình có 7 anh chị, nên thường gọi là Út Tám. Ba làm nghề đạp xích lô. Gia đình sống nhờ ở kho nhà máy giấy Thủ Đức. Hằng ngày, anh đi học ở nhà trẻ, được ba đưa đón. Hôm đó ba đi đón anh về từ nhà trẻ. Trên đường đi, xe hư, ba bảo đứng đợi. Anh Út đi loanh quanh rồi thất lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]