Tìm người thân

MS14592: Tý Con tìm chị Tý Lớn

Họ và tên: Trương Thị Tý, tức Tý lớn

Tên anh-chị-em: Trương Thị Tý, tức Tý con

Năm thất lạc: 1945

Bà Trương Thị Tý, tức Tý con

Bà Trương Thị Tý, tức Tý con, mong biết tin chị gái cùng tên Trương Thị Tý, tức Tý lớn, sinh năm 1937. Quê Thái Bình.

Năm 1945, bố mất sớm,hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ đã mang con gái lớn là bà Trương Thị Tý, tức Tý Lớn đến chợ Đồng Xuân cho một ông bán thuốc mang về làm con nuôi. Khi nhận nuôi chị gái Tý lớn, ông bán thuốc chỉ nói là mình ở làng Lim hoặc Lịm ở Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]