Tìm người thân

MS3432: Từ Minh Hậu tìm em gái

Họ và tên: Tìm em gái

Năm thất lạc: 1945

Ông Từ Minh Hậu

Ông Từ Minh Hậu

Bà Từ Thị Chung và ông Từ Minh Hậu tha thiết mong tin người em gái mà mình không nhớ tên.

Cụ Từ Văn Loan quê ở Hà Tây, lấy vợ cả là cụ Lê Thị Lý rồi sinh được 3 người con gái là Châu, Hùng và Đắc. Vì muốn có con trai nên cụ Loan lấy vợ hai là cụ Trần Thị Cường rồi sinh được 4 người con là Chung, Hậu, em gái không nhớ tên và một người em bị mất sau khi sinh bao lâu. Khi đó, gia đình cụ Loan buôn bán gạo tại Lạng Giang, Bắc Giang.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, cụ Loan đành cho con gái làm con nuôi một gia đình theo đạo công giáo ở gần nhà. Mấy tháng sau, cụ Loan quay lại tìm con thì nghe nói gia đình công giáo không nuôi mà đem cho người khác và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *