Tìm người thân

MS8814: Trương Vĩnh Hân tìm anh Trương Vĩnh Đam

Họ và tên: Trương Vĩnh Đam

Tên cha: Trương Vĩnh Lam

Tên mẹ: Nguyễn Thị Luốc

Năm thất lạc: 1942

Ông Trương Vĩnh Hân

Ông Trương Vĩnh Hân

Trong ảnh là ông Trương Vĩnh Hân, thường gọi Hạnh, rất mong biết tin anh trai là Trương Vĩnh Đam, sinh năm 1917. Cha mẹ là hai cụ Trương Vĩnh Lam và Nguyễn Thị Luốc. Dưới ông Đam còn hai người em nữa là Han và Toan. Quê Hà Tĩnh.

Năm 1942, cuộc sống khó khăn, vợ chồng cụ Lam cùng con trai cả tên Đam sang Thái Lan làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *