Tìm người thân

MS13248: Trương Văn Thắng tìm con Trương Thị Phúc

Họ và tên: Trương Thị Phúc

Năm sinh: 1989

Năm thất lạc: 1989

Ông Trương Văn Thắng đăng ký tìm con Trương Thị Phúc, sinh năm 1989, tại Nghệ An. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi lúc mới sinh không lâu

Ông Thắng kết hôn với bà Lê Thị Duyên rồi sinh được một người con gái đặt tên là Phúc vào năm 1989. Lúc này, hoàn cảnh khó khăn, bà Duyên bị bệnh, còn ông Thắng đi làm ăn xa nên bà Duyên cho con gái mới sinh cho vơ chồng ông Xuân và bà Tam làm con nuôi. Sau đó, vợ chồng ông Xuân đưa con nuôi đi kinh tế mới ở Lâm Đồng rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]